Voda Vlasina

Na jugoistoku Srbije nalazi se Vlasinska visoravan i Vlasinsko jezero okruženo planinama Vardenik, Čemernik i Gramada ili Crkvena planina – Plana (kako je meštani zovu). Sastavljena je od kristalnih škriljaca prve grupe i pripada Rodopskom sistemu. Ispod Vrtopa (1721m), najvišeg vrha, nalazi se izvor Vlasina vode na 1500m, daleko od saobraćajnica, velikih naselja i industrije. U podnožju u selu Preslap na nadmorskoj visini od 1100m nalazi se fabrika za flaširanje vode koja od izvora do fabrike pređe put kroz cevovod dužine 3000m.

Vlasina se bez ikakve prerade flašira u istom kvalitetu kao što je na izvoru, a kvalitet i sastav zemljišta obezbeđuju najfiniju filtraciju vode što je svrstava u red najčistijih voda. Izuzetna mekoća, neutralna pH vrednost i veoma nizak sadržaj nitrata, natrijuma i ostalih minerala svrstavaju Vlasinu u grupu veoma slabo mineralizovanih voda sa svega 30-40mg/l suvog ostatka pri temperaturi od 180°C.

Temperatura vode na izvoru je 6°C tokom cele godine.

Isporučuje se u originalno dizajniranim polikarbonatnim (povratnim) balonima zapremine 18,9 litara, posebno prilagođenih za upotrebu putem water cooler sistema.

Za više detalja kliknite na sliku

uporedni-prikaz

senka-1