Održavanje aparata
Servis i tekuće održavanje aparata

Servisiranje aparata za vodu podrazumeva otklanjanje funkcionalnih kvarova na uređajima. Tokom trajanja ugovornog perioda, usluga servisiranja aparata je besplatna. Neretko se dešava da održavamo i aparate klijenata koji su u njihovom vlasništvu, a konzumiraju našu vodu. U takvim situacijama, uvek preporučujemo pregled i sanitizaciju aparata kako bi bili sigurni da će kvalitet vode ostati nepromenjen. Prilikom zamene balona, poželjno je da se spoljna kontaktna površina na aparatu i balonu prebriše krpicom, po mogućnosti natopljenom alkoholom ili tretira nekim dezificijentom. Takođe, česmice i posuda ispod njih moraju se redovno prazniti i čistiti iz preventivnih razloga.

Ako korisnik odluči da napravi dužu pauzu u korišćenju (školski raspust, službena putovanja, godišnji odmori…), postupak je sledeći:

• aparat se mora isključiti iz električne mreže,
• iz aparata se mora ispustiti sva voda (u aparatu se uvek nalazi oko 3 litra vode),
• balon se mora skinuti sa aparata,
• obrisati pokvašene površine sa svih delova aparata.

Ako je aparat uključen, a ne koristi se nekoliko dana, pre ponovne upotrebe treba ispustiti 2 – 3 čaše vode. Prilikom ponovnog uključivanja aparata nakon dužeg vremena, potrebno je izvršiti servisiranje i čišćenje aparata.

aparat-odrzavanje
Higijenski servis – sanitizacija

Redovno korišćenje watercooler sistema zahteva i periodičnu sanitizaciju, čime se obezbeđuje konzistentnost kvaliteta vode i nesmetano funkcionisanje uređaja.

HIGIJENSKI SERVIS TKZ. SANITIZACIJA PREDSTAVLJA POSTUPAK ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA U CILJU POSTIZANJA OPTIMALNOG STANJA HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI WATERCOOLER APARATA, A TIME I SAME VODE ZA PIĆE KOJU KORISTIMO PREKO WATERCOOLER SISTEMA.

Čišćenje i dezinfekcija uključuju:

• spoljašnjost i unutrašnjost aparata;
• rezervoare i sve cevi kroz koje voda prolazi;
• slavine.

Sam postupak predstavlja dezinfekciju ozonom (zbog antibakterijskih karakteristika) rezervoara za hladnu i toplu vodu kao i svih puteva kroz koje prolazi voda od balona do čaše korisnika. Dezinfekcija se obavlja uz pomoć uređaja – ozon generatora.

senka-1