Naša ponuda

Za razliku od drugih distributera, naš odnos sa klijentom je fleksibilan. Stručan Aqua Sarra tim u cilju zadobijanja poverenja i širenja mreže klijenata, odgovorno pristupa vašim zahtevima i pruža kvalitetnu uslugu. Brinemo o našim klijentima i svesni smo da dobra preporuka zlata vredi. Ugovor koji se potpisuje, moguće je raskinuti u svakom trenutku, bez ikakvih penala i sl.

NAŠA PONUDA OBUHVATA:

PROIZVOD / USLUGA O P I S CENA U DIN.
ODMENJSKA VODA balon 18,9L prirodna mineralna voda / natural mineral water 800,00 din/kom
VLASINA VODA balon 18,9L prirodna izvorska voda / natural spring water 900,00 din/kom
AQUA SARRA balon 18,9L stona voda / drinking purified water 700,00 din/kom
Kraljeva VODA balon 18,9L prirodna izvorska voda / natural spring water 800,00 din/kom
INSTALACIJA (jednokratno) troškovi instaliranja opreme 1.500,00 din/po aparatu
Doplata za aparat (jednokratno) doplata za upotrebu novog aparata 3.000,00 din/po aparatu
HIGIJENSKI SERVIS APARATA sanitizovanje uređaja – preporučeni šestomesečni interval 1.200,00 din/po aparatu
PLASTIČNE ČAŠE Pakovanje 100/1 180,00 din/pak
Naknada za usluge korišćenja opreme za klijente koji ne ostvare ugovorenu mesečnu potrošnju od 3 balona mesečno 1.200,00 din/po aparatu
TROŠKOVI DOSTAVE bez obzira na broj isporučenih balona 150,00 din/po isporuci

Za korisnike koji poseduju sopstvenu opremu, odobravamo popust od 10% na program voda iz naše ponude, bez mesečnog uslova potrošnje.

Sve cene uključuju PDV.

OBAVEZUJUĆA MINIMALNA MESEČNA KOLIČINA BALONA – 3 BALONA

Oprema uključuje:

1. Aparat temperaturne opcije toplo/hladno, kompresorsko hlađenje;
2. Odgovarajući broj povratnih balona za vodu, zapremine 18,9L;
3. Držač za čaše (opciono).

Isporuka vode organizovana je po principu “puno za prazno”, što podrazumeva da u trenutku dostave vode, broj isporučenih punih boca odgovara broju preuzetih praznih boca. Distribucija obuhvata isporuke u Beogradu sa okolinom.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA PODRAZUMEVAJU:

• isporuku vode u balonima 18,9L na dogovorenu adresu;
• isporuku I instaliranje aparata za vodu;
• isporuku svih ostalih proizvoda i usluga na Vašu adresu;
• obuku i instrukcije o korišćenju aparata za vodu;
• servisiranje aparata koje garantuje zdravstvenu ispravnost vode;
• otklanjanje svih poremećaja u funkcionisanju aparata;

Aquasarra-1
Slika je informativnog karaktera

senka-1