Uporedni prikaz karakterističnog mineralnog sastava voda u našoj ponudi

Stona negazirana voda
SASTOJCI mg/l
Kalcijum (Ca2+) 11.20
Magnezijum (Mg2+)   2.50
Natrijum (Na+) 10.50
Kalijum (K+) 0.20
Bikarbonati (HCO3) 75.50
Sulfati (SO42-) 4.205
Hloridi (Cl) 4.10
Fluoridi (F) <0.1
pH vrednost 7.28
Suvi ostatak na180° 78

Prirodna mineralna voda
SASTOJCI mg/l
Kalcijum (Ca2+) 37.7
Magnezijum (Mg2+) 7.5
Natrijum (Na+) 11.1
Silicijum (SiO2) 4.7
Bikarbonati (HCO3) 183
Sulfati (SO42-) 4.7
Hloridi (Cl) 1.8
Fluoridi (F) 0.8
pH vrednost 8.1
Suvi ostatak na 180° 130
Selen (Se) 0.0009
Prirodno rastvoren kiseonik(O2) 10.5

Prirodna izvorska voda
SASTOJCI mg/l
Kalcijum (Ca2+) 5.7
Magnezijum (Mg2+) 2.7
Natrijum (Na+) 2.3
Kalijum (K+) 0.3
Bikarbonati (HCO3) 32
Sulfati (SO42-) 3.7
Hloridi (Cl) <1
Fluoridi (F) 0.08
pH vrednost 7.0
Suvi ostatak na 180° 30
Gvožđe (Fe) 0.03
Stroncijum (Sr) 0.012

Prirodna izvorska voda
SASTOJCI mg/l
Kalcijum (Ca) 13.6
Magnezijum (Mg)   52.6
Natrijum (Na+) 0,82
Kalijum (K+) 0.24
Bikarbonati (HCO3) 300
Sulfati (SO4) 2.7
Hloridi (Cl) <5
pH vrednost 8.2
Suvi ostatak na180° 231,4

senka-1